АРХИТЕКТОНСКО СТУДИО IV - D

Поднаслов ако треба

За студиото

АС4
Архитектонско студио IV

Семестар IX
2019 | 2020

Наслов на задачата:
АНАЛИЗА НА РЕФЕРЕНТНО АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО

Куќа:
Brick House

Архитект:
Ventura Virzi arquitectos

Локација:
Buenos Aires, Argentina

Педагошки тим:
Јован Ивановски
Ана Ивановска Дескова
Горан Мицковски
Мери Батакоја
Моника Димовска
Емилија Стојаноска
Деспина Џепароска
Елена Стефаноска