Студенти:
АНДРИЈАНА ВОЛЧЕСКА САРА ЃОРЃИОСКА

Локација:
Крушево

Концепт:
Концептот содржи пет ново проектирани куќи на централна локација во градот Крушево. Куќите се поставени на улица, со своја засебна програма соодветно на бројот на корисници. Дворовите се ориенитрани кон куг, а сенката е доловена со по едно дрво како вертикален акцент. Во јавниот простор се поставени клупи за одмор, чешми, како и две дрва кои го збогатуваат карактерот на околината.