Студенти:
ТАМАРА ЏЕРКОВ

Локација:
Крушево

Концепт:
Објектот кој се наоѓа на ул. „Шула Мина“, со својата височина и ориентација према локацијата го продолжува уличниот фронт и се вклопува во целост со веќе постоечките објекти. Додека еден од објектите на ул. „Илинденска“ (локација 3) се издвојува со својата височина и нуди беспрекорна панорама од Крушево, притоа не загрозувајќи ги визурите од околните објекти поради каскадниот терен. Додека другиот (локација 4) се вклопува во веќе постоечката структура на градот и ги следи неговите правила.