Студенти:
ЈОВАНА НИКОЛОВСКА
МАЈА КРСТИЌ

Локација:
Крушево

Концепт:
Куќите се наоѓаат на локација 1, 2 и 5 во близина на поштата и црквата св. Никола. Куќата тип 1 за четиричлено семејство, составена е од основа на ниво на двор, приземје и кат. Во приземјето се наоѓа пекара. Куќата тип 2 е за двочлено семејство, е составена од основа на двор и приземје. Куќата тип 5 е за петчлено семејство, составена од основа на двор, приземје и кат.