Студенти:
САРА ЈОВАНОСКА
ЈАНА ГРУЈО

Локација:
Крушево

Концепт:
При интерполација се поставени три компактни волумени на локација во центарот на Крушево. Нивната форма и концепција се повторуваат, но секоја куќа е прилагодена според својата позиција на локацијата и претрпува мали промени во програмата, со што се формираат три типа на куќа (за четиричлено семејство со студио за издавање, за четиричлено семејство со винарска визба и за двочлено семејство).