Студенти:
ИВАНА ПЕЈКОСКА
ЈАСНА АЛТИПАРМАКОВА

Локација:
Крушево

Концепт:
Идејата е да се примени основниот прототип на крушевска куќа во нова современа градба. Искористен е падот на теренот и специфичната урбана матрица. Сите објекти се градени во духот на крушевската традиција, поврзувањето со контекстот е остварен со самата форма на објектите како и примената на каменот и бондручната конструкција.