Студенти:
САРА ПРИЛЕПЧАНСКА

Локација:
Крушево

Концепт:
Објектите се ориентирани кон југозапад како најповолна ориентација, заедно со нивниот двор при што се постигнува поголема енергетска ефикасност. Истите граничат со парцелите од страна на бочните улици, создавајќи континуиран уличен фронт на каскадниот терен. Јавниот простор е мултифункционален, наменет за постари и помлади лица и може да се користи за јавен настап од помал карактер, за собир при друштвени игри, социјализација и седење при одмор.