Студенти:
МАРИЈА КРЖАЛОВСКА
МАРТИНА ГЕОРГИЕВА

Локација:
Крушево

Концепт:
Група семејни куќи на фрагмент од централното подрачје на градот Крушево. Започнуваме со формирање на мали станбени блокови, во согласност со социо-културниот контекст на градот, но со нивна модернизација. Искористени се четириводните традиционални кровови, но со зенително осветлување. Во самите куќи се забележува модуларноста која варира во однос на големината на домаќинствата. Тие се поставени на работ на улицата, ориентирајќи се кон својот двор.