Студенти:
ИВАНА КАЈЕТИЌ
СТЕФАНИЈА БОШКОВА

Локација:
Крушево

Концепт:
Објектите се лоцирани во западниот дел од Македонија во Крушево. Теренот е прилично драматичен бидејќи се наоѓа на падина. Со оглед на тоа дека куќите во околината се прилично ниски, објектите кои ние ги испланиравме доминираат со својата висина. Користејќи ги традиционалните материјали за градење во Крушево се вклопува и стануваат дел од околината во која што постојат.