Студенти:
Игор Димов
Николина Стојановиќ

Локација:
Центар на град Валандово, во близина на постојниот Дом на културата

Концепт:
Музеј на град Валандово
Обликување на урбани текови