Студенти:
Сара Стефановска
Махмуд Тале

Локација:
Центар на град Валандово,
во близина на постојниот Дом на културата

Концепт:
Медиатека на град Валандово
Обликување на урбани текови