Студенти:
Тамара Павлеска
Маја Ѓорѓијоска

Локација:
Село Лесново, Лесновски манастир, Св. Архангел Михаил и Гаврил

Концепт:
Три тракта навидум поврзани со елементи кои прават целина. 2 линиски и 1 вертикала. Двата линиски се развиваат на 1 ниво, користејќи ја кровна површина како платформа, додека вертикалниот елемент, кулата има 5 нивоа и нејзиниот кров се користи како видиковец. Студентскиот тракт е од едната страна е потпрен и поврзан на теренот со 2 и 3то ниво од кулата до кровната платформа која истовремено е влезен трем и е поврзана со катот на конакот, а од другата страна се потпира на оградниот ѕид, додека до трактот со работилници се стигнува преку амфитеатрални скали, а на неговата кровна платформа преку рампа.