Студенти:
Нина Стрезовска

Локација:
Лесновски манастир – село Лесново

Концепт:
Концептот се состои од два конаци, кои се протегаат долж западниот и јужниот ѕид. Истите се меѓусебно поврзани на партер и прв кат преку мост од надворешната страна на ѕидините, така што формираат една заедничка целина, обезбедувајќи соодветен простор за работа и престој на летната школа по архитектура.