Студенти:
Маја Попоска
Елена Настеска

Локација:
Лесновски манастир – Св. Архангел Михаил и Гаврил, село Лесново.
Ситуиран во вулкански кратер, во предел кој изобилува со динамична топографија и живописни визури.

Концепт:
Со интервенцијата се оградува самиот манастирски комплекс од јужната и западната страна, искористувајќи го постоечкиот периметрален камен ѕид, вдомувајќи ги станбените и економските простории, додека на третото ниво протекува чардачен простор, простории за работа и собири, како и пристап до кровната тераса за набљудување на околината.