Студенти:
Аручи Берна
Нуредини Џелил

Локација:
Лесновски манастир – Св. Архангел Михаил и Гаврил, село Лесново.

Концепт:
Лесново е планинско село, сместено од десната страна на Злетовска Река, на надморска височина од 890 м.
Лесново е едно од најстарите села во Македонија. Неговата историја е неделива од постоењето на Лесновскиот манастир.
Целата конструкција е создадена од сводови и лакови. Инспирација од самата конструкција на црквата Св. Архангел и Михаил и неговото фасадно обликување.
Конструкцијата лежи над постоечкиот камен зид , употребен е еден модул кој се повторува низ
истиот .
Нагласен симетричен отворен трем од лакови кон внатре и кон надвор и своден трем кон внатре и кон надвор.
Централниот простор функционира како еден волумен кој ги поврзува трите нивоа скалишно јадро, базен , галерија и отворена тераса.