Студенти:
Aртан Асани

Локација:
Село Лесново , непосредно поврзан со Лесновскиот манастирот. Се состои од архаична структура на архетипските поединечни куќи дисиминирани низ динамичната конфигурација на пределот на Лесново.

Концепт:
Идејата ми беше да се направи нешто ново “модерна архитектура” во старата околина и најважно е да се однесуваат една со друга.