Студенти:
Мартина Целеска
Ива Трпковска

Локација:
Сопиште, Скопје; Локација на брдо која со себе ги носи убавините на природата, визури кон Водно и шуми до недоглед.

Концепт:
Објектот претставува пример за унија, т.е. како повеќе единици се поврзуваат во еден зглоб, ориентиран со влез кон јужната страна и северна фасада со визури на Водно. Проектиран е со цел да биде детска офтамолошка клиника со сите потребни препарати како и комфорт за пациентот особено кога се работи за деца и покрај тоа што се работи за здравствена установа.