Студенти:
Мартина Стојкова
Ивона Лекова

Локација:
Општина Сопиште / Скопје

Концепт:
Локација има неправилна форма со терен во пад со нејзината подолга страна е поставена на оската исток-запад, па оттука произлегува и поставеноста на објектот. Објектот е поделен на три правоаголници, меѓусебно тие се одделени со јадра за комуникации кои се испакнати на волуменот. Се развива низ две висини – приземје и два ката и две подземни нивоа.