Студенти:
Дино Машовиќ 7699
Зора Солева 7732

Локација:
Детската клиника за очни болести во Скопје се наоѓа во падините на планината Водно на новопланиран урбанистички план.

Концепт:
Формата на клиниката произлегува од функцијата и потребите. Таа е составена од три дела, средишен – јавен дел / спој и лев и десен крак поделени според програма. Се развива на приземје и кат. Главиот влез е од јужната страна, а двата економски влеза се источни / западно.