Студенти:
Сара Алаѓозовска
Ангела Јовановска

Локација:
Детска клиника за очни болести -Скопје

Концепт:
Водечката нота во нашиот концепт претставуваше волуменот кој нема да се наметнува на локацијата, која плени со својата убавина, како и тоа дека самиот објект е болница наменета за деца, па се стремевме да биде по интересен, за да го избегнеме стравот и тегобноста што се појавува кај нив при посетата на објекти од ваков карактер. Исто така главна карактеристика во просторното распоредување беше да ги искористиме сите можни визури кои ги нуди локацијата и да создадеме поголема транспарентност за да се овозможат погледите полни со зеленило од секоја позиција во објектот. Целата беше идејата да не ја преставува само функционалноста со максимално задоволување на барањата на програмот, туку и да го претставува детскиот разигран дух и темперамент.