Студенти:
Рамадани Едона
Хани Елса

Локација:
Сопиште, Скопје

Концепт:
Генезата на концептот и првичните идеи почнаја токму како да се користи најсоодветно теренок кој е во пад, заедно со прекрасниот поглед кој го нуди локацијата, кон Водно и Скопје.
Со каскадното спуштање на нивоите, најдобро се постигна распределбата на целата програма, имајќи во предвид и правилата за ориентација на поединечните простории.