Студенти:
Јасин САЛИХ
Бесар БАФЌАРИ

Локација:
Скопје

Концепт:
Бидејќи проектот има сеопфатна програма, структурата на зградата е поделена на 3 главни згради. Објектот, кој има два големи влеза, е исто така дизајниран во пространа околина во согласност со местата на чекање.
Деловите од зградата се исто така поврзани едни со други, со мостот и ходниците има многу брза и едноставна циркулација.
Создаден е на дизајн кој анимира модерна архитектура и стари бетонски конструкции.