Студенти:
Јована Јаневска
Деана Баламова

Локација:
Болницата се наоѓа на карактеристична локација, на стрмно брдо од Водно.На самата локација ги задржуваме веќе двата постоечки објекти и токму помеѓу нив е сместена болницата.

Концепт:
Болницата е наменета за очни болести за деца и е изградена на принцип на функционализам.Се развива со идејата да оделува и спојува и да се создаде празнини низ објектот а со тоа се втопува во самото зеленило. Се состои од 3 нивоа и 2 подземни нивоа во кои ги распределивме просторно-програмските содржини.