Студенти:
Снежана Филипоска 7676

Локација:
БИТОЛА
Проектната задача е замислена на јужниот дел од градскиот парк во Битола.Во парцела која е предвидена изградба со намена Д.

Концепт:
Павилјони вкопани во терен, идеја за облик и форма на поставените ѕидови беше да се следат линиите на патеките и со мали прекршувања да има спонтани влезови, испуштени ѕидови, кои ќе привлекуваат луѓе. Да бидат како кутија која ќе биде мултифункционална, како саемски простор. На приземје се наоѓаат мочуриштата, на катот растенија со пократок корен и зелена кровна тераса која со мост се пристапува до другиот павилјон. На локацијата се пристапува од едната страна со рампа а од другата страна со скали.